Người duy nhất
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Người duy nhất

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Manhwa, Romance, School Life, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 11-10,2017 (128 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,682

Tóm tắt:

Thế giới sẽ ra sao khi không còn phụ nữ nữa? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Ho Su là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 128

11/10/2017

Chapter 127

11/10/2017

Chapter 126

11/10/2017

Chapter 125

11/10/2017

Chapter 124

11/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/10/2017

Chapter 2

11/10/2017

Chapter 3

11/10/2017

Chapter 4

11/10/2017

Chapter 5

11/10/2017

Chapter 6

11/10/2017

Chapter 7

11/10/2017

Chapter 8

11/10/2017

Chapter 9

11/10/2017

Chapter 10

11/10/2017

Chapter 11

11/10/2017

Chapter 12

11/10/2017

Chapter 13

11/10/2017

Chapter 14

11/10/2017

Chapter 15

11/10/2017

Chapter 16

11/10/2017

Chapter 17

11/10/2017

Chapter 18

11/10/2017

Chapter 19

11/10/2017

Chapter 20

11/10/2017

Chapter 21

11/10/2017

Chapter 22

11/10/2017

Chapter 23

11/10/2017

Chapter 24

11/10/2017

Chapter 25

11/10/2017

Chapter 26

11/10/2017

Chapter 27

11/10/2017

Chapter 28

11/10/2017

Chapter 29

11/10/2017

Chapter 30

11/10/2017

Chapter 31

11/10/2017

Chapter 32

11/10/2017

Chapter 33

11/10/2017

Chapter 34

11/10/2017

Chapter 35

11/10/2017

Chapter 36

11/10/2017

Chapter 37

11/10/2017

Chapter 38

11/10/2017

Chapter 39

11/10/2017

Chapter 40

11/10/2017
Top