Người Vô Hình
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Người Vô Hình

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Other

Ngày tạo: 25-06,2015

Ngày cập nhật: 25-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 101

Tóm tắt:

One Shot túm tắt làm giề =)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

25/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/06/2015
Top