Ngưu Lang - Chức Nữ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ngưu Lang - Chức Nữ

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Other

Ngày tạo: 21-10,2014

Ngày cập nhật: 21-10,2014 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 901

Tóm tắt:

Những câu truyện cổ tích được thể hiện bằng những hỉnh ảnh mới mẻ, mang lại nhiều suy cảm cho người đọc.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

21/10/2014

Chapter 22

21/10/2014

Chapter 21

19/10/2014

Chapter 20

11/10/2014

Chapter 19

10/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/08/2014

Chapter 2

21/08/2014

Chapter 3

26/08/2014

Chapter 4

11/09/2014

Chapter 5

12/09/2014

Chapter 6

13/09/2014

Chapter 7

15/09/2014

Chapter 8

16/09/2014

Chapter 9

17/09/2014

Chapter 10

18/09/2014

Chapter 11

19/09/2014

Chapter 12

22/09/2014

Chapter 13

23/09/2014

Chapter 14

24/09/2014

Chapter 15

25/09/2014

Chapter 16

02/10/2014

Chapter 17

03/10/2014

Chapter 18

08/10/2014

Chapter 19

10/10/2014

Chapter 20

11/10/2014

Chapter 21

19/10/2014

Chapter 22

21/10/2014

Chapter 23

21/10/2014
Top