Nguyệt Lạc Tử Hoa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nguyệt Lạc Tử Hoa

Thể Loại Truyện : Horror, Manhwa, Mystery, Romance, Adventure

Ngày tạo: 02-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,192

Tóm tắt:

Một thiếu niên tu tiên phong lưu phóng khoáng,hào hoa phong nhã …có sắc đẹp hơn hoa. Giáng yêu bắt ma … Định mệnh đã cho con người ấy gặp một con ma nữ bị người đời sợ hãi chán ghét. Ông trời đúng là trêu người … cho ta gặp người làm chi. Một quá khứ đau buồn … Một chuyện tình lãng mạn … Một thế giới huyền ảo …

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2014

Chapter 2

26/11/2014

Chapter 3

26/11/2014

Chapter 4

26/11/2014

Chapter 5

26/11/2014

Chapter 6

26/11/2014

Chapter 7

26/11/2014

Chapter 8

26/11/2014

Chapter 9

26/11/2014

Chapter 9.2

26/11/2014

Chapter 9.3

26/11/2014

Chapter 10

26/11/2014

Chapter 11

26/11/2014

Chapter 11.5

26/11/2014

Chapter 12

26/11/2014

Chapter 13

09/12/2014

Chapter 14

Chapter 15

16/01/2015

Chapter 16

27/02/2015

Chapter 17

06/03/2015

Chapter 18

24/04/2015

Chapter 19

22/05/2015

Chapter 20

11/07/2015

Chapter 21

06/09/2015

Chapter 22

28/09/2015

Chapter 23

07/10/2015

Chapter 24

02/11/2015

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016
Top