Nhập Cốt Noãn Hôn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nhập Cốt Noãn Hôn

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-11,2017

Ngày cập nhật: 08-11,2018 (59 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 376

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 65

07/11/2018

Chapter 64

07/11/2018

Chapter 63

07/11/2018

Chapter 62

07/11/2018

Chapter 61

07/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/11/2017

Chapter 2

23/11/2017

Chapter 3

25/11/2017

Chapter 4

03/12/2017

Chapter 5

11/12/2017

Chapter 6

21/12/2017

Chapter 7

01/01/2018

Chapter 8

13/01/2018

Chapter 9

18/01/2018

Chapter 10

18/01/2018

Chapter 11

18/01/2018

Chapter 12

31/01/2018

Chapter 13

07/02/2018

Chapter 14

24/02/2018

Chapter 15

29/03/2018

Chapter 16

26/04/2018

Chapter 17

03/05/2018

Chapter 19

17/05/2018

Chapter 20

17/05/2018

Chapter 21

17/05/2018

Chapter 22

17/05/2018

Chapter 23

17/05/2018

Chapter 24

17/05/2018

Chapter 18

17/05/2018

Chapter 28

03/07/2018

Chapter 26

03/07/2018

Chapter 27

03/07/2018

Chapter 29

03/07/2018

Chapter 38

15/07/2018

Chapter 33

15/07/2018

Chapter 34

15/07/2018

Chapter 35

15/07/2018

Chapter 36

15/07/2018

Chapter 37

15/07/2018

Chapter 32

17/07/2018

Chapter 40

17/07/2018

Chapter 41

20/07/2018

Chapter 48

11/08/2018

Chapter 43

11/08/2018

Chapter 44

11/08/2018