Nhất Đại Linh Hậu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nhất Đại Linh Hậu

Thể Loại Truyện : Historical, Manhua, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 11-02,2018

Ngày cập nhật: 15-11,2018 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 353

Tóm tắt:

Đọ rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

15/11/2018

Chapter 37

04/11/2018

Chapter 36

27/10/2018

Chapter 35

20/10/2018

Chapter 34

10/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/02/2018

Chapter 2

21/02/2018

Chapter 3

23/02/2018

Chapter 4

27/02/2018

Chapter 5

07/03/2018

Chapter 6

18/03/2018

Chapter 7

25/03/2018

Chapter 8

01/04/2018

Chapter 9

08/04/2018

Chapter 10

15/04/2018

Chapter 11

25/04/2018

Chapter 12

28/04/2018

Chapter 13

03/05/2018

Chapter 14

06/05/2018

Chapter 15

12/05/2018

Chapter 16

19/05/2018

Chapter 17

26/05/2018

Chapter 18

02/06/2018

Chapter 19

09/06/2018

Chapter 20

15/06/2018

Chapter 21

23/06/2018

Chapter 22

30/06/2018

Chapter 23

07/07/2018

Chapter 24

16/07/2018

Chapter 25

23/07/2018

Chapter 26

29/07/2018

Chapter 27

09/08/2018

Chapter 28

15/08/2018

Chapter 29

24/08/2018

Chapter 30

04/09/2018

Chapter 31

16/09/2018

Chapter 32

22/09/2018

Chapter 33

01/10/2018

Chapter 34

10/10/2018

Chapter 35

20/10/2018

Chapter 36

27/10/2018

Chapter 37

04/11/2018

Chapter 38

15/11/2018
Top