Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nhật Ký Dạy Dỗ Của Gia Tộc Đáng Yêu

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 16-08,2018 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 507

Tóm tắt:

Đọc đi rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

16/08/2018

Chapter 35

12/08/2018

Chapter 34

02/08/2018

Chapter 33

27/07/2018

Chapter 32

06/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

05/08/2017

Chapter 4

06/08/2017

Chapter 5

06/08/2017

Chapter 6

06/08/2017

Chapter 7

20/08/2017

Chapter 8

28/08/2017

Chapter 9

26/11/2017

Chapter 10

15/01/2018

Chapter 11

15/01/2018

Chapter 12

16/01/2018

Chapter 13

20/01/2018

Chapter 14

31/01/2018

Chapter 15

14/02/2018

Chapter 16

15/02/2018

Chapter 17

04/03/2018

Chapter 18

07/03/2018

Chapter 19

10/04/2018

Chapter 20

12/04/2018

Chapter 21

30/04/2018

Chapter 22

03/05/2018

Chapter 23

08/05/2018

Chapter 24

14/05/2018

Chapter 25

20/05/2018

Chapter 26

27/05/2018

Chapter 27

30/05/2018

Chapter 28

09/06/2018

Chapter 29

15/06/2018

Chapter 30

20/06/2018

Chapter 31

26/06/2018

Chapter 32

06/07/2018

Chapter 33

27/07/2018

Chapter 34

02/08/2018

Chapter 35

12/08/2018

Chapter 36

16/08/2018
Top