Những Vì Sao Trong Lòng Đại Dương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Những Vì Sao Trong Lòng Đại Dương

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 03-10,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 597

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

03/10/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/11/2014

Chapter 2

06/11/2014

Chapter 3

24/11/2014

Chapter 4

Chapter 5

22/01/2015

Chapter 6

05/03/2015

Chapter 7

26/03/2015

Chapter 8

12/05/2015

Chapter 9

01/06/2015

Chapter 10

01/07/2015

Chapter 11

02/08/2015

Chapter 12

26/08/2015

Chapter 13

03/10/2015

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016
Top