Nichijou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nichijou

Thể Loại Truyện : School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-08,2015

Ngày cập nhật: 13-07,2018 (113 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,935

Tóm tắt:

Với tiêu đề "cuộc sống hằng ngày", nội dung xoay quanh những việc xảy ra hằng ngày. Truyện kể về những việc thường ngày của một nhóm học sinh trung học.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 126

13/07/2018

Chapter 125

13/07/2018

Chapter 124

13/07/2018

Chapter 119

06/07/2018

Chapter 0114.5

17/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

07/08/2015

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

31/07/2013

Chapter 5

31/07/2013

Chapter 6

02/08/2013

Chapter 7

02/08/2013

Chapter 8

02/08/2013

Chapter 9

02/08/2013

Chapter 10

17/05/2015

Chapter 11

18/05/2015

Chapter 12

20/05/2015

Chapter 13

21/05/2015

Chapter 14

21/05/2015

Chapter 15

23/05/2015

Chapter 16

24/05/2015

Chapter 17

27/05/2015

Chapter 18

27/05/2015

Chapter 19

27/05/2015

Chapter 20

27/05/2015

Chapter 21

28/05/2015

Chapter 22

29/05/2015

Chapter 23

30/05/2015

Chapter 25

31/05/2015

Chapter 26

01/06/2015

Chapter 27

02/06/2015

Chapter 28

17/06/2015

Chapter 29

17/06/2015

Chapter 30

17/06/2015

Chapter 31

17/06/2015

Chapter 32

17/06/2015

Chapter Extra

26/06/2015

Chapter 35

26/06/2015

Chapter 36

26/06/2015

Chapter 37

26/06/2015

Chapter 38

26/06/2015

Chapter 39

26/06/2015

Chapter 40

26/06/2015

Chapter 41

25/07/2015

Chapter 42

25/07/2015
Top