Niflheim
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Niflheim

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Action, Adventure

Ngày tạo: 30-08,2015

Ngày cập nhật: 23-08,2017 (43 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,201

Tóm tắt:

Dang Cap Nhat

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

23/08/2017

Chapter 40

21/08/2017

Chapter 39

09/08/2017

Chapter 38

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

30/06/2015

Chapter 1.1

04/07/2015

Chapter 1.2

04/07/2015

Chapter 2

04/07/2015

Chapter 3

10/07/2015

Chapter 4

15/07/2015

Chapter 5

16/07/2015

Chapter 6

24/07/2015

Chapter 7

28/07/2015

Chapter 8

04/08/2015

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

07/01/2017

Chapter 18

07/01/2017

Chapter 19

07/01/2017

Chapter 20

07/01/2017

Chapter 21

07/01/2017

Chapter 22

07/01/2017

Chapter 23

15/01/2017

Chapter 24

15/01/2017

Chapter 25

15/01/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017

Chapter 36

28/07/2017

Chapter 37

28/07/2017

Chapter 38

28/07/2017
Top