Night Of The Owls
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Night Of The Owls

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 19-07,2014

Ngày cập nhật: 19-07,2014 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 804

Tóm tắt:

Night of the Owls là Crossover Event lớn năm 2012 của DC New Universe. Được viết bởi Scott Snyder và hoạ sĩ là Greg Capullo.Event kể về việc Batman chống lại tổ chức hư cấu Court of Owls khi chúng đang cố gắng "Xâm lăng" thành phố Gotham.Theo mô tả của nhà văn Kyle Higgins, câu chuyện Batman: Gates of Gotham kể về lịch sử của Gotham vào thế kỷ trước là tiền thân của Night of the Owls.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

19/07/2014

Chapter 24

19/07/2014

Chapter 23

19/07/2014

Chapter 21

19/07/2014

Chapter 20

19/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

15/07/2013

Chapter 3

15/07/2013

Chapter 6

15/07/2013

Chapter 7

15/07/2013

Chapter 8

15/07/2013

Chapter 1

29/07/2013

Chapter 9

19/07/2014

Chapter 10

19/07/2014

Chapter 11

19/07/2014

Chapter 12

19/07/2014

Chapter 13

19/07/2014

Chapter 14

19/07/2014

Chapter 15

19/07/2014

Chapter 16

19/07/2014

Chapter 17

19/07/2014

Chapter 19

19/07/2014

Chapter 20

19/07/2014

Chapter 21

19/07/2014

Chapter 23

19/07/2014

Chapter 24

19/07/2014

Chapter 25

19/07/2014
Top