Nise Koi - Magical Patissier Kosaki-chan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nise Koi - Magical Patissier Kosaki-chan

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 11-08,2015

Ngày cập nhật: 11-08,2015 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 349

Tóm tắt:

Ở một thế giới khác của Nise Koi thì Onodera Kosaki là nhân vật chính. Tuy tác giả không phải Komi Naoshi nhưng vẫn hấp dẫn lắm đấy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

11/08/2015

Chapter 12

28/07/2015

Chapter 11

28/07/2015

Chapter 10

28/07/2015

Chapter 9

19/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/03/2015

Chapter 2

26/03/2015

Chapter 3

26/03/2015

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 5

21/05/2015

Chapter 6

21/05/2015

Chapter 7

07/06/2015

Chapter 8

19/06/2015

Chapter 9

19/06/2015

Chapter 10

28/07/2015

Chapter 11

28/07/2015

Chapter 12

28/07/2015

Chapter 13

11/08/2015
Top