Nise x Koi Boyfriend
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nise x Koi Boyfriend

Thể Loại Truyện : Gender Bender, School Life, Comedy

Ngày tạo: 05-07,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 238

Tóm tắt:

Seme giả gái tán đổ uke 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017
Top