No Name ( The Sims )
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

No Name ( The Sims )

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Romance, Other

Ngày tạo: 25-01,2014

Ngày cập nhật: 25-01,2014 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 364

Tóm tắt:

Truyện gồm nhiều one shot, mỗi phần là một câu chuyện khác nhau.

WARNING:Truyện làm bằng game nên không tránh khỏi những thiếu sót, suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

25/01/2014

Chapter 2

18/09/2013

Chapter 1

18/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/09/2013

Chapter 2

18/09/2013

Chapter 3

25/01/2014
Top