Noblesse
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Noblesse

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Mystery, School Life, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 29-12,2017 (489 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 8,175

Tóm tắt:

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... Đây là pj Manhwa => Đọc từ trái qua phải. Từ Chapter 11 do [S.We] Group dịch. Từ Chapter 01 do Red Sky Group dịch.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 488

29/12/2017

Chapter 487

13/12/2017

Chapter 486

05/12/2017

Chapter 485

22/11/2017

Chapter 484

16/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/12/2012

Chapter 2

18/12/2012

Chapter 3

18/12/2012

Chapter 4

18/12/2012

Chapter 5

18/12/2012

Chapter 6

18/12/2012

Chapter 7

18/12/2012

Chapter 8

18/12/2012

Chapter 9

18/12/2012

Chapter 10

18/12/2012

Chapter 11

18/12/2012

Chapter 12

18/12/2012

Chapter 13

18/12/2012

Chapter 14

18/12/2012

Chapter 15

18/12/2012

Chapter 16

18/12/2012

Chapter 17

18/12/2012

Chapter 18

18/12/2012

Chapter 19

18/12/2012

Chapter 20

18/12/2012

Chapter 21

18/12/2012

Chapter 22

18/12/2012

Chapter 23

18/12/2012

Chapter 24

18/12/2012

Chapter 25

18/12/2012

Chapter 26

18/12/2012

Chapter 27

18/12/2012

Chapter 28

18/12/2012

Chapter 29

18/12/2012

Chapter 30

18/12/2012

Chapter 31

18/12/2012

Chapter 32

18/12/2012

Chapter 33

18/12/2012

Chapter 34

18/12/2012

Chapter 35

18/12/2012

Chapter 36

18/12/2012

Chapter 37

18/12/2012

Chapter 38

18/12/2012

Chapter 39

18/12/2012

Chapter 40

18/12/2012
Top