Nobody Knows
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nobody Knows

Thể Loại Truyện : Drama, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 18-06,2014

Ngày cập nhật: 18-06,2014 (29 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,382

Tóm tắt:

Một nữ sinh khép kín và ít nói, sống cuộc sống bình thường với mẹ sau khi gia đình tan vỡ. Ngày nọ, mẹ cô mang về một người lạ mặt được cho là “họ hàng xa”, từ đó, Ban bị vây quanh bởi những điều bí ẩn, khác thường. Người đó thật sự là ai? Bức màn bí mật về quá khứ của mẹ Ban liệu có được hé mở?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

18/06/2014

Chapter 27

15/06/2014

Chapter 26

04/06/2014

Chapter 25

09/12/2013

Chapter 24

20/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

13/03/2013

Chapter 2

16/03/2013

Chapter 3

23/03/2013

Chapter 4

27/03/2013

Chapter 5

01/04/2013

Chapter 6

03/04/2013

Chapter 7

08/04/2013

Chapter 8

12/04/2013

Chapter 9

17/04/2013

Chapter 10

21/04/2013

Chapter 11

29/04/2013

Chapter 12

06/05/2013

Chapter 13

17/05/2013

Chapter 14

31/05/2013

Chapter 15

31/05/2013

Chapter 16

05/06/2013

Chapter 17

13/06/2013

Chapter 18

13/06/2013

Chapter 19

02/07/2013

Chapter 20

30/07/2013

Chapter 21

24/09/2013

Chapter 21.5

27/09/2013

Chapter 22

28/09/2013

Chapter 23

15/11/2013

Chapter 24

20/11/2013

Chapter 25

09/12/2013

Chapter 26

04/06/2014

Chapter 27

15/06/2014

Chapter 28

18/06/2014
Top