Nóng cùng phim Naruto - Naruto Shippuuden Full Color
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nóng cùng phim Naruto - Naruto Shippuuden Full Color

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 20-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (10 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 162

Tóm tắt:

Naruto Shippuuden Full Color
Hiện tại thì đã hết nhưng do phim quá câu giờ cho nên up lại 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 675

27/11/2016

Chapter 674

27/11/2016

Chapter 673

13/08/2015

Chapter 672

13/08/2015

Chapter 671

31/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 666

14/06/2015

Chapter 667

19/06/2015

Chapter 668

11/07/2015

Chapter 669

17/07/2015

Chapter 670

31/07/2015

Chapter 671

31/07/2015

Chapter 672

13/08/2015

Chapter 673

13/08/2015

Chapter 674

27/11/2016

Chapter 675

27/11/2016
Top