Norn9 - Norn + Nonet
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Norn9 - Norn + Nonet

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Adventure

Ngày tạo: 09-03,2015

Ngày cập nhật: 09-03,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 32

Tóm tắt:

Muộn rồi lười tóm tắt quá =.= Để hôm sau tóm tắt bù :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top