Nothing Here
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nothing Here

Thể Loại Truyện : Horror, Manhua

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 207

Tóm tắt:

Mấy mẩu truyện kinh dị ngắn nhưng cực thích, Ý tưởng hay >_

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017
Top