Nova (2013)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nova (2013)

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 03-08,2014

Ngày cập nhật: 03-08,2014 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 371

Tóm tắt:

Những bí ẩn sung quanh việc mất tích của cha Sam Alexmander và chiếc nón bảo hiểm Nova dẫn cậu vào rắc rối của cả thiên hà, nó ảnh hưởng đến toàn bộ Marvel Universe!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

03/08/2014

Chapter 15

03/08/2014

Chapter 14

01/08/2014

Chapter 13

31/07/2014

Chapter 12

02/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/08/2013

Chapter 2

22/08/2013

Chapter 3

23/08/2013

Chapter 4

23/08/2013

Chapter 5

24/08/2013

Chapter 6

25/08/2013

Chapter 7

26/08/2013

Chapter 8

04/09/2013

Chapter 9

27/10/2013

Chapter 10

29/12/2013

Chapter 11

11/01/2014

Chapter 12

02/02/2014

Chapter 13

31/07/2014

Chapter 14

01/08/2014

Chapter 15

03/08/2014

Chapter 16

03/08/2014
Top