Nowhere Boy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nowhere Boy

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Psychological, School Life, Tragedy, Action, Comedy

Ngày tạo: 19-06,2015

Ngày cập nhật: 19-06,2015 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 805

Tóm tắt:

LEE HYUN người chiến thắng cuộc thi 'I AM UNHAPPY' đã được thượng đế ban tặng 1 điều ước. Và điều ước của cậu ta chính là 'TRÁI ĐẤT DIỆT VONG'....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

19/06/2015

Chapter 27

30/05/2015

Chapter 26

23/05/2015

Chapter 25

23/05/2015

Chapter 24

22/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/11/2012

Chapter 2

25/11/2013

Chapter 3

06/04/2014

Chapter 4

06/04/2014

Chapter 5

10/04/2014

Chapter 6

06/05/2014

Chapter 7

07/05/2014

Chapter 8

16/05/2014

Chapter 9

18/05/2014

Chapter 10

28/05/2014

Chapter 11

01/06/2014

Chapter 12

09/06/2014

Chapter 13

09/06/2014

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Chapter 17

Chapter 18

16/01/2015

Chapter 19

14/02/2015

Chapter 20

18/02/2015

Chapter 21

18/02/2015

Chapter 22

18/02/2015

Chapter 23

22/05/2015

Chapter 24

22/05/2015

Chapter 25

23/05/2015

Chapter 26

23/05/2015

Chapter 27

30/05/2015

Chapter 28

19/06/2015
Top