NP
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

NP

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 27-05,2018 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

27/05/2018

Chapter 5

27/05/2018

Chapter 145

27/05/2018

Chapter 0.1

27/05/2018

Chapter 8

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 0.1

27/05/2018

Chapter 145

27/05/2018

Chapter 5

27/05/2018

Chapter 38

27/05/2018
Top