Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Manhua, Romance, Shoujo, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 09-01,2018 (58 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 2,464

Tóm tắt:

Tần Phỉ là một đặc công hàng đầu của nước M, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ ở bermuda thì bị công tác đồng thời cũng là người yêu bán đứng, trong khi chìm xuống đáy biển thì bị rơi vào khe không gian tới cổ đại, thế là cuộc đối kháng giữa nữ đặc công hiện đại và cương thi cổ đại bắt đầu...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 58

09/01/2018

Chapter 57

26/11/2017

Chapter 56

25/11/2017

Chapter 55

25/11/2017

Chapter 54

23/11/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 12

07/01/2017

Chapter 13

15/01/2017

Chapter 14

15/01/2017

Chapter 15

18/01/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

31/07/2017

Chapter 20

01/08/2017

Chapter 21

07/08/2017

Chapter 22

08/08/2017

Chapter 23

09/08/2017

Chapter 24

10/08/2017

Chapter 25

11/08/2017

Chapter 26

13/08/2017

Chapter 27

20/08/2017

Chapter 28

20/08/2017

Chapter 29

21/08/2017

Chapter 30

22/08/2017

Chapter 31

23/08/2017

Chapter 32

24/08/2017

Chapter 33

25/08/2017

Chapter 34

28/08/2017

Chapter 35

29/08/2017

Chapter 36

31/08/2017

Chapter 37

31/08/2017

Chapter 38

01/09/2017

Chapter 39

02/09/2017

Chapter 40

03/09/2017
Top