Ơ Cái Đệch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ơ Cái Đệch

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 23-04,2014

Ngày cập nhật: 23-04,2014 (15 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 479

Tóm tắt:

Ờ thì A + Đùùùùù là chính

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

23/04/2014

Chapter 14

23/04/2014

Chapter 13

23/04/2014

Chapter 12

23/04/2014

Chapter 11

23/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/04/2014

Chapter 2

22/04/2014

Chapter 3

22/04/2014

Chapter 4

22/04/2014

Chapter 5

22/04/2014

Chapter 6

22/04/2014

Chapter 7

22/04/2014

Chapter 8

22/04/2014

Chapter 9

22/04/2014

Chapter 10

22/04/2014

Chapter 11

23/04/2014

Chapter 12

23/04/2014

Chapter 13

23/04/2014

Chapter 14

23/04/2014

Chapter 15

23/04/2014
Top