Ô Long Viện (VC)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ô Long Viện (VC)

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,096

Tóm tắt:

chắc ai cũng rõ rồi nhỉ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2.2

27/11/2016

Chapter 2.3

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 3.2

27/11/2016

Chapter 3.3

27/11/2016

Chapter 4.1

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 4.3

27/11/2016

Chapter 5.1

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016

Chapter 5.3

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 6.2

27/11/2016

Chapter 6.3

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 7.2

27/11/2016

Chapter 7.3

27/11/2016

Chapter 8.1

27/11/2016

Chapter 8.2

27/11/2016

Chapter 8.3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016
Top