O Một Hà
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

O Một Hà

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Shoujo, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (24 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,078

Tóm tắt:

Mình không biết giới thiệu thế nào nữa, nhìn ảnh bìa chắc đủ kích thích trí tò mò rồi =)))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14.5

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 13.5

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 7.5

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 8.5

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 9.5

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 10.5

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 11.5

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 12.5

26/11/2016

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 13.5

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 14.5

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017
Top