Oản Thanh Ti
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oản Thanh Ti

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 29-12,2014

Ngày cập nhật: 06-04,2018 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 332

Tóm tắt:

Đang cập nhật…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13.2

06/04/2018

Chapter 13

06/04/2018

Chapter 12

06/04/2018

Chapter 11

06/04/2018

Chapter 10

06/04/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/04/2018

Chapter 2

06/04/2018

Chapter 3.1

06/04/2018

Chapter 3.2

06/04/2018

Chapter 4

06/04/2018

Chapter 5.1

06/04/2018

Chapter 5.2

06/04/2018

Chapter 6

06/04/2018

Chapter 7

06/04/2018

Chapter 8

06/04/2018

Chapter 9

06/04/2018

Chapter 10

06/04/2018

Chapter 11

06/04/2018

Chapter 12

06/04/2018

Chapter 13

06/04/2018

Chapter 13.2

06/04/2018
Top