Oboreru Knife
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oboreru Knife

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Shoujo, Other

Ngày tạo: 19-10,2014

Ngày cập nhật: 19-10,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 546

Tóm tắt:

Sẽ upload sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

19/10/2014

Chapter 10

12/10/2014

Chapter 9

02/10/2014

Chapter 8

31/08/2014

Chapter 7

18/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/12/2013

Chapter 2

15/07/2014

Chapter 3

24/07/2014

Chapter 4

29/07/2014

Chapter 5

04/08/2014

Chapter 6

11/08/2014

Chapter 7

18/08/2014

Chapter 8

31/08/2014

Chapter 9

02/10/2014

Chapter 10

12/10/2014

Chapter 11

19/10/2014