Obsolete Dream
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Obsolete Dream

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 79

Tóm tắt:

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây. Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

27/11/2016
Top