OH! LORD JESUS
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

OH! LORD JESUS

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 841

Tóm tắt:

Truyện này có ma.. mà chắc ko phải truyện ma...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

08/01/2017

Chapter 18

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 18

08/01/2017

Chapter 19

08/01/2017
Top