Oh, My God
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oh, My God

Thể Loại Truyện : Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 01-05,2015

Ngày cập nhật: 01-05,2015 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 670

Tóm tắt:

Những câu chuyện thiết lập ở trên thiên đường, ngoại trừ đó là một công ty với một hệ thống phân cấp. Có những vị thần của các tôn giáo lớn, và tất cả họ đang thảo luận để quét sạch loài người (một lần nữa) thì bất ngờ! Một cô gái con người bước vào. Điều gì sẽ xảy ra? thế giới sẽ kết thúc như thế nào? coi xong là biết khi nào tận thế luôn...:v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

01/05/2015

Chapter 15

01/05/2015

Chapter 14

14/06/2014

Chapter 13

18/03/2014

Chapter 12

28/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/09/2013

Chapter 2

22/09/2013

Chapter 3

14/10/2013

Chapter 4

16/10/2013

Chapter 5

21/10/2013

Chapter 6

28/10/2013

Chapter 7

13/11/2013

Chapter 8

03/12/2013

Chapter 9

27/12/2013

Chapter 10

23/01/2014

Chapter 11

25/01/2014

Chapter 12

28/02/2014

Chapter 13

18/03/2014

Chapter 14

14/06/2014

Chapter 15

01/05/2015

Chapter 16

01/05/2015
Top