Oinarisama No Honey Bunny
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oinarisama No Honey Bunny

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 22-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 674

Tóm tắt:

Chuyện tình lãng mạng éo le giữa một ngài cáo tôn quý và một nhóc thỏ đang dậy thì.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12.5

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 11

22/09/2015

Chapter 10

22/09/2015

Chapter 9

07/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/09/2013

Chapter 2

18/09/2013

Chapter 3

18/09/2013

Chapter 4

02/10/2013

Chapter 5

10/10/2013

Chapter 6

10/10/2013

Chapter 7

10/10/2013

Chapter 8

28/01/2014

Chapter 9

07/04/2014

Chapter 10

22/09/2015

Chapter 11

22/09/2015

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 12.5

27/11/2016
Top