Ojojojo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ojojojo

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 07-08,2018 (42 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 766

Tóm tắt:

Truyện kể về nàng công chúa ngạo mạn và tên lập dị.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 39

07/08/2018

Chapter 38

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

16/07/2014

Chapter 2

17/07/2014

Chapter 3

19/07/2014

Chapter 4

22/07/2014

Chapter 5

25/07/2014

Chapter 6

04/08/2014

Chapter 7

08/08/2014

Chapter 8

31/08/2014

Chapter 9

18/11/2015

Chapter 10

18/11/2015

Chapter 11

18/11/2015

Chapter 12

18/11/2015

Chapter 13

19/11/2015

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 20.5

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

07/01/2017

Chapter 25

07/01/2017

Chapter 26

07/01/2017

Chapter 26.5

07/01/2017

Chapter 27

07/01/2017

Chapter 28

07/01/2017

Chapter 28.5

07/01/2017

Chapter 29

07/01/2017

Chapter 30

07/01/2017

Chapter 31

07/01/2017

Chapter 32

07/01/2017

Chapter 33

07/01/2017

Chapter 34

07/01/2017

Chapter 35

07/01/2017

Chapter 36

07/01/2017

Chapter 37

07/01/2017
Top