[Okigura Doujinshi] Give me a Kiss
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Okigura Doujinshi] Give me a Kiss

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Other

Ngày tạo: 07-01,2017

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 88

Tóm tắt:

Một Doujinshi siêu hư cấu khi Okita và Kagura không hề đánh nhau. Lấy bối cảnh là lớp 3-Z, ......

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

One shot

07/01/2017
Top