On the dawn's horizon
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

On the dawn's horizon

Thể Loại Truyện : Drama, Tragedy, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 110

Tóm tắt:

Câu truyện cảm động về cậu bé đi lạc và hạm đội biển sâu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016
Top