One Day, Suddenly, Like Love
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Day, Suddenly, Like Love

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 19-06,2013

Ngày cập nhật: 19-06,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 37

Tóm tắt:

Một vị thần "vô dụng" yêu một con người cũng "vô dụng" nốt.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top