One Outs [Fanservice]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Outs [Fanservice]

Thể Loại Truyện : Drama, Psychological, Seinen, Sports

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 125

Tóm tắt:

Truyện tự biên tự diễn, tiếng anh không tới đâu, sài paint , máy yếu đéo tải đc pts Anh em coi mà ném đá vụ edit thì mị đíu care Fanservice là chính, thôi thì cứ coi đi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 105

27/11/2016

Chapter 104

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 104

27/11/2016

Chapter 105

27/11/2016
Top