One Piece dj - A good luck charm so you'll return safely
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece dj - A good luck charm so you'll return safely

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 17-05,2014

Ngày cập nhật: 17-05,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 61

Tóm tắt:

Sanji khâu vết thương cho Zoro (vết thương Zoro dính phải ở arc Little Garden). Lại là một câu chuyện tình như chocopie khác của ZoSan :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

17/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

17/05/2014
Top