One Piece dj - Cook of the sea
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece dj - Cook of the sea

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 12-05,2014

Ngày cập nhật: 12-05,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 42

Tóm tắt:

Một cậu chuyện dễ thương giữa Đầu bếp và Đầu rêu :3 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

12/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

12/05/2014
Top