One Piece Dj – Honestly, Our Captain Is The Best!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece Dj – Honestly, Our Captain Is The Best!

Thể Loại Truyện : Gender Bender

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 5

Tóm tắt:

lufy bị biến thành gái...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật