One Piece dj - Let's play
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece dj - Let's play

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 24-07,2014

Ngày cập nhật: 24-07,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 137

Tóm tắt:

Một trò chơi "thú vị" của Sanji và Luffy! :v 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

24/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/07/2014
Top