One Piece Doujinshi - Kaisui Pearl
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece Doujinshi - Kaisui Pearl

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 04-10,2013

Ngày cập nhật: 04-10,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 93

Tóm tắt:

"Nếu sự sống có thể bẻ đôi như cây kem đá, tôi muốn chia cho cậu ấy một nửa mạng của tôi."

Warning: Doujinshi này khóc nhiều lắm đấy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

04/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

04/10/2013
Top