One Piece Doujinshi - Yves Piaget
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece Doujinshi - Yves Piaget

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 27-08,2014

Ngày cập nhật: 27-08,2014 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 66

Tóm tắt:

Một hòn đảo, những bông hoa hồng tuyệt đẹp có tác dụng phụ ư... chuyện gì sẽ xảy ra?

[Enjoy! - Gián cô đơn]

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top