One Piece Omake
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece Omake

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Other

Ngày tạo: 15-07,2013

Ngày cập nhật: 15-07,2013 (14 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 926

Tóm tắt:

One Piece Omake là những chap manga ngắn được xuất bản lần đầu trong One Piece Log Books & Databooks

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

15/07/2013

Chapter 13

15/07/2013

Chapter 12

13/07/2013

Chapter 11

12/07/2013

Chapter 10

11/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/06/2013

Chapter 2

25/06/2013

Chapter 3

27/06/2013

Chapter 4

04/07/2013

Chapter 5

04/07/2013

Chapter 6

05/07/2013

Chapter 7

09/07/2013

Chapter 8

10/07/2013

Chapter 9

10/07/2013

Chapter 10

11/07/2013

Chapter 11

12/07/2013

Chapter 12

13/07/2013

Chapter 13

15/07/2013

Chapter 14

15/07/2013
Top