One Piece - Strong World
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

One Piece - Strong World

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, One Shot, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 123

Tóm tắt:

Một Siêu Phẩm Manga mới toanh do bác ODA vẽ, kể về tất cả chuyển biến của thế giới trong 20 năm tính từ lúc Roger bị xử tử.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Danh Sách Tập Truyện

Top