Ông Chủ Của Tôi Là Yêu Quái
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ông Chủ Của Tôi Là Yêu Quái

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 15-09,2018 (56 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 770

Tóm tắt:

Một trạch nam trong lúc vô ý mở ra một thế giới mới, nhìn bên trái thì là mỹ nhân, bên phải thì toàn yêu quái ... Trong khi đó cấp trên của mình thì lại là ... Ah ah ... Chạy thôi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56

14/09/2018

Chapter 55

14/09/2018

Chapter 54

14/09/2018

Chapter 53

14/09/2018

Chapter 52

14/09/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

15/12/2017

Chapter 4

16/12/2017

Chapter 5

18/12/2017

Chapter 6

21/12/2017

Chapter 7

29/12/2017

Chapter 8

02/01/2018

Chapter 9

16/01/2018

Chapter 10

21/01/2018

Chapter 11

24/01/2018

Chapter 12

26/01/2018

Chapter 13

23/02/2018

Chapter 14

28/02/2018

Chapter 15

11/03/2018

Chapter 16

13/03/2018

Chapter 17

20/03/2018

Chapter 18

22/03/2018

Chapter 19

08/04/2018

Chapter 20

08/04/2018

Chapter 21

14/09/2018

Chapter 22

14/09/2018

Chapter 23

08/04/2018

Chapter 25

08/04/2018

Chapter 26

08/04/2018

Chapter 27

08/04/2018

Chapter 28

08/04/2018

Chapter 24

08/04/2018

Chapter 29

08/04/2018

Chapter 30

08/04/2018

Chapter 31

08/04/2018

Chapter 32

08/04/2018

Chapter 33

08/04/2018

Chapter 34

08/04/2018

Chapter 35

08/04/2018

Chapter 36

08/04/2018

Chapter 37

08/04/2018

Chapter 38

08/04/2018

Chapter 39

08/04/2018

Chapter 40

08/04/2018
Top