Onikirimaru
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Onikirimaru

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Supernatural, Tragedy, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 109

Tóm tắt:

abc xyz

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 1.1

27/11/2016
Top