Online - The Comic
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Online - The Comic

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Psychological, Other

Ngày tạo: 10-10,2015

Ngày cập nhật: 08-12,2017 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,557

Tóm tắt:

Mai Yashiro (22) là một nhân viên văn phòng tầm thường cho đến ngày một game được gửi đến hộp thư của cô. Nó cô buộc phải chơi, "Nightmare", là một trò chơi nguy hiểm với cả cuộc sống của những người mà cô yêu thương và cơ thể của cô !! Nếu cô từ chối để chơi, những người thân yêu của cô sẽ chết. Nếu bị thua trong game, các bộ phận của cơ thể (tay hoặc chân, giọng nói của bạn, vv) chấm dứt hoạt động.
Vào like nhóm để nhận nhìu thông tin về truyện của nhóm : https://www.facebook.com/DA.Group

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

08/12/2017

Chapter 40

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/04/2015

Chapter 2

10/04/2015

Chapter 3

15/04/2015

Chapter 4

15/04/2015

Chapter 5

15/04/2015

Chapter 6

15/04/2015

Chapter 7

15/04/2015

Chapter 8

15/04/2015

Chapter 9

21/04/2015

Chapter 10

21/04/2015

Chapter 11

27/04/2015

Chapter 12

28/04/2015

Chapter 13

30/04/2015

Chapter 14

05/05/2015

Chapter 15

06/05/2015

Chapter 16

07/05/2015

Chapter 17

13/05/2015

Chapter 18

13/05/2015

Chapter 19

13/05/2015

Chapter 20

03/06/2015

Chapter 21

03/06/2015

Chapter 22

05/06/2015

Chapter 23

06/06/2015

Chapter 24

12/08/2015

Chapter 25

14/08/2015

Chapter 26

16/08/2015

Chapter 27

19/08/2015

Chapter 28

24/08/2015

Chapter 29

31/08/2015

Chapter 30

07/09/2015

Chapter 31

14/09/2015

Chapter 32

18/09/2015

Chapter 33

22/09/2015

Chapter 34

07/10/2015

Chapter 35

10/10/2015

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016
Top