Ookami Heika No Hanayome - Wolf King's Bride
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ookami Heika No Hanayome - Wolf King's Bride

Thể Loại Truyện : Historical, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 31-03,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (25 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 587

Tóm tắt:

Yuurin, là con gái của một viên chức hạng thấp trong hoàng cung, đã vào cung điện khi được nghe nói về một công việc có mức lương rất cao. Tuy nhiên, đó lại là việc "nương tử" của Haku Reishou - một người nổi tiếng tàn nhẫn và vô tâm được gọi là "Hoàng Thượng sói". Trong cung điện đầy rẫy nhưng âm mưu, những bí mật kinh khủng.... Liệu sau khi biết được bí mật của Hoàng Thượng, Yuurin có kết thúc được công việc làm "nương tử" này của mình không???

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017
Top