Oomuroke
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oomuroke

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 11-07,2012

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 461

Tóm tắt:

Update sau...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/07/2012

Chapter 2

11/07/2012

Chapter 3

11/07/2012

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016
Top